Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

createbeautifulthings
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaarrependimento arrependimento

July 07 2015

2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaruinyourday ruinyourday
createbeautifulthings
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaxmartii xmartii
createbeautifulthings
6197 bd2c 500
Great-granny, have you got a lollipop?
Reposted fromemerald emerald viagreymouse greymouse
createbeautifulthings
Jest tak samo, może tylko trochę smutno. I nie mówisz "dobranoc" i nie mogę przez to usnąć. 
createbeautifulthings
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viakaerion kaerion
createbeautifulthings
Zastanów się, to tylko 8 sekund
a z nią mogłeś spędzić całe życie..
— najdłuższa podróż
createbeautifulthings
createbeautifulthings
3755 e304
createbeautifulthings
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaromesanatomy romesanatomy
createbeautifulthings
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaune-raconteuse une-raconteuse
createbeautifulthings

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
createbeautifulthings
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viagreymouse greymouse
createbeautifulthings
7375 e15b
createbeautifulthings
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viamicomomicuando micomomicuando
createbeautifulthings
createbeautifulthings
7604 0ac8
createbeautifulthings
Przestań spędzać czas z niewłaściwymi ludźmi. Życie jest zbyt krótkie, aby poświęcać czas ludziom, którzy wysysają z Ciebie szczęście. Jeśli ktoś chce Cię w swoim życiu, zrobi dla Ciebie w nim miejsce. Nie powinieneś musieć o to walczyć. Nigdy nie poświęcaj się dla kogoś kto Cię nie docenia.
— .

July 04 2015

createbeautifulthings
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaarrependimento arrependimento
createbeautifulthings
3086 09df
Reposted fromiamstrong iamstrong viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl